Berichtgeving Risoul

L.s., 


Op de nacht van woensdag 23 maart op donderdag 24 maart jongstleden is door de besturen van het Utrechtsch Studenten Corps (USC) en de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/ Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht (UVSV/NVVSU) besloten de skireis naar Risoul voor hun beider eerstejaars leden per direct stop te zetten en de deelnemers zo snel mogelijk de gelegenheid te geven terug te keren naar Nederland. Vanaf het moment dat werd geconstateerd dat de veiligheid van de eerstejaars niet meer kon worden gewaarborgd, is in overleg met de reisorganisatie dit besluit genomen.

De twee dagen ervoor ontvingen de besturen meerdere meldingen van onwel geworden leden. Er zijn in het ziekenhuis bij enkele leden testen afgenomen om de oorzaak voor de onwelwordingen te kunnen achterhalen. Het is niet aan de vereniging om privacy gevoelige gegevens openbaar te maken, voor zover die eventueel met de besturen gedeeld zouden worden. De uitslagen zijn medische gegevens die onze leden niet met de vereniging hoeven te delen. De eerstejaars maken het naar omstandigheden goed.


Namens het Bestuur van de U.V.S.V./N.V.V.S.U.,

Valerie Lhoëst
h.t. Praeses Bestuur