Prinses Máxima Centrum

In september 2017 is de U.V.S.V. / N.V.V.S.U. een tweejarig partnership aangegaan met het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is officieel geopend sinds 5 juni 2018. Het behandelt alle kinderen met kanker in Nederland en tevens complexe gevallen uit het buitenland. Het centrum heeft als missie om ieder kind met kanker te genezen met optimale kwaliteit van leven. Om deze missie te realiseren is bundeling van expertise in de zorg én research essentieel. Daarom werken kinderoncologische specialisten uit heel Nederland in het Prinses Máxima Centrum samen met toponderzoekers van over de hele wereld. Dit is een cruciale stap voorwaarts, want hiermee krijgt elk kind de beste behandeling op maat. Het Prinses Máxima Centrum krijgt door deze aanpak een plek in de wereldwijde top vijf van kinderoncologische centra. Het is het grootste kinderkankercentrum van Europa. Klik hier voor meer informatie.

Help je ook mee?  Om alle wensen te kunnen realiseren is er nog heel veel steun nodig. Diverse partners, waaronder Stichting KiKa, particulieren, bedrijven en fondsen dragen reeds bij aan ons centrum. Ten behoeve van de fondsenwerving hebben we de Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum opgericht. Deze stichting heeft de ANBI-status.

In totaal is er tijdens het partnership van twee jaar een bedrag van € 36.765,78 opgehaald. Dit bedrag is overhandigd aan het Prinses Máxima Centrum op 24 september 2019. 

Mocht ook jij een steentje willen bijdragen, dan kan dat door rechtstreeks te doneren aan Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum, IBAN-nummer is NL63RABO 0174941137 t.n.v. Stichting Prinses Máxima Centrum.


Chequeoverhandiging_tweejarig_partnerschap_UVSV_NVVSU.jpg
PMC_nieuw_logo.PNG
pmc_foto_mac.jpg