Intern Fonds


Afgelopen jaar zijn de beurzen van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht opnieuw vastgesteld. Zoals verwacht zijn er minder beurzen beschikbaar en de verwachting is dat dit aantal beurzen nog verder zal dalen. In combinatie met de toegenomen studiedruk, wordt het moeilijker om commissies samen te stellen. Het Intern Fonds (IF) ondersteunt meisjes die Bestuur, Commissie en andere commissies doen en er zodoende voor zorgen dat de Club goed bestuurd blijft. Het Bestuur van het IF acht het van groot belang om al onze leden de mogelijkheid te bieden zich in te kunnen zetten voor de vereniging. Een extra gift zou de UVSV in de toekomst uit de problemen kunnen houden. Wij zouden het dan ook fantastisch vinden als u iets extra's aan het fonds wilt doneren. Mocht u dat willen doen, dan kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL 10 ABNA 0454 9254 33 tnv het Intern Fonds UVSV/NVVSU. Elk bedrag is van harte welkom! Bij voorbaat dank, namens het bestuur:

Stefanie Jonker- Terwindt, Marese Bustra, Haike Mulder, Tanja de Vos van Steenwijk- van der Linde en Kathlijn van Verschuer