Goed doel 2019-2020

U.V.S.V./N.V.V.S.U. zet zich het komende verenigingsjaar in voor Stichting Matchis 

Dit jaar zal de U.V.S.V./N.V.V.S.U. zich het hele jaar inzetten voor stichting Matchis. Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie of andere ernstige bloedaandoeningen die een een stamceltransplantatie moeten ondergaan, zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Stamceldonatie kan het enige of laatste redmiddel zijn voor patiënten met leukemie of andere vormen van bloedkanker. Omdat de genezingskans voor de patiënt toeneemt als de stamcellen van een jonge donor komen, zijn studenten een belangrijke doelgroep voor Matchis. De opbrengsten van de acties van de U.V.S.V/N.V.V.S.U. zullen gaan naar de ontwikkeling van een studentencampagne van Matchis, zodat jonge studenten nog beter bereikt kunnen worden. 

matchis_2.jpg