Enige ongemengde vereniging

In 1899, een tijd waarin het niet vanzelfsprekend was dat vrouwen studeerden, werd de vereniging opgericht onder de naam Ontspanning Na Studie (O.N.S.) door dertien vrouwelijke studentes. In 1904 werd de naam veranderd naar de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (U.V.S.V.). De Club diende als ontmoetingsplaats voor de studentes, waar zij over studie en maatschappelijke aangelegenheden konden praten. Daarnaast was er ook plaats voor ontspanning en vertier. Uitsluitend universitaire studentes konden lid worden van de U.V.S.U. In 1960 werd de Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studentes te Utrecht (N.V.V.S.U.) opgericht, waar ook HBO-studentes lid konden worden. In 1975 zijn de verenigingen gefuseerd. Vanaf dat jaar heet de vereniging U.V.S.V. / N.V.V.S.U.

De U.V.S.V. / N.V.V.S.U. is met haar 1500 vrouwelijke leden de grootste ongemengde studentenvereniging van Nederland. Wij zijn een vereniging in Utrecht met een rijke historie die teruggaat tot 1899, bestaande uit leden die ambitieus, sterk, enthousiast en onafhankelijk in het leven staan, hun focus op de toekomst gericht hebben en genieten van het (studenten)leven.

​Sinds 2017 zijn we niet alleen de grootste, maar ook de enige ongemengde vrouwelijke studentenvereniging van Nederland.
Bestand_lid_worden_4.png
Bestand_lid_worden_5.png
Bestand_lid_worden_6.png