Minderhoud Fonds

Op 3 februari 2010 ontving de U.V.S.V. / N.V.V.S.U. een deel van de nalatenschap van mejuffrouw C. Minderhoud. Er werd besloten met de nalatenschap iets extra’s voor de leden op te zetten. 


Hervormingen onderwijs

In de laatste jaren hebben er verschillende hervormingen binnen het hoger onderwijs plaatsgevonden. De studiedruk voor studenten loopt steeds verder op. Daarom is besloten met de nalatenschap van mejuffrouw Minderhoud een fonds op te zetten. 

Het Minderhoud Fonds U.V.S.V. / N.V.V.S.U. is een studiefonds voor alle leden van de U.V.S.V. / N.V.V.S.U. voor prestigieuze studieprojecten of stages van leden. Deze studie of dit project mag zowel in het binnen- als buitenland plaatsvinden. Alle leden, ongeacht aan welke instelling zijn studeren, HBO of WO-instelling, kunnen een aanvraag indienen voor een beurs.


Beurs aanvragen

​Twee keer per jaar is het mogelijk voor leden van de U.V.S.V./N.V.V.S.U. om een aanvraag in te dienen voor een bijdrage aan een studie- of onderzoeksproject. De eerste aanvraagperiode loopt van 15 oktober tot en met 15 november. De tweede aanvraagperiode is geopend van 15 april tot en met 15 mei. De uitslag van beide aanvraagmomenten geschiedt uiterlijk 1 maand na de deadline van de aanvraagperiode. 

De aanvraagprocedure gaat als volgt:

 1. Je dient het aanvraagformulier te downloaden en volledig in te vullen. 
 2. Je dient een motivatiebrief, CV, begroting, uitdraai van studievoortgang, aanbevelingsbrief, kopie paspoort en een bewijs van toelating van (buitenlandse) instelling bij te voegen.
 3. Alle aanvragen moeten gemaild worden naar minderhoudfonds@uvsv.nl 


Criteria

Een lid komt in aanmerking voor een beurs vanuit het Minderhoud Fonds indien zij voldoet aan de onderstaande criteria én een positieve beoordeling ontvangt van de Raad van Toewijzing:

 1. De beursaanvrager is lid van de U.V.S.V./N.V.V.S.U.
 2. De beursaanvrager betaalt contributie aan de U.V.S.V./N.V.V.S.U.
 3. De beursaanvrager dient de beurs te gebruiken voor een doel in het kader van haar studie aan een HBO- of WO instelling.
 4. De beursaanvrager dient minimaal 40 ECTS per jaar te hebben behaald, conform het algemene beleid binnen de U.V.S.V./N.V.V.S.U.
 5. De beursaanvrager dient een schriftelijke motivatie voor het project in te leveren bij de beursaanvraag.
 6. De beursaanvrager dient haar CV, kopie van haar identiteitsbewijs en een uitdraai van al haar behaalde studieresultaten in te leveren bij de beursaanvraag.
 7. De beursaanvrager dienst een aanbevelings- of referentiebrief van een docent en/of stagebegeleider en/of hoogleraar in te leveren. Hieruit blijkt informatie over de capaciteiten van de aanvrager, informatie uit het studieverleden, studieplannen en de instelling waar de aanvrager naartoe wil. De brief moet gericht zijn op zowel de persoon als het project. (zie ook het aanvraagformulier)
 8. De beursaanvrager dient - indien van toepassing - een bewijs van inschrijving/toelating aan een (buitenlandse) instantie in te leveren. Een e-mail/correspondentie waaruit blijkt dat de aanvraag in behandeling is, is voldoende indien een officieel bewijs nog niet in bezit is. 
 9. De beursaanvrager dient bij de aanvraag een begroting te voegen waarin staat uitgelegd waar de beurs aan zal worden uitgegeven. In de begroting dient een eigen bijdrage aan het project te worden opgenomen. 
 10. De startdatum van het project is na het moment van aanvraag. 
 11. Bij voorkeur start een project in september of februari. Het project dient in ieder geval binnen 6 maanden na toekenning van de beurs aan te vangen.

 Het voldoen aan bovengenoemde criteria leidt niet automatisch tot de toewijzing van een beurs. De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke Raad van Toewijzing, welke bestaat uit drie reünisten. Het Bestuur van de U.V.S.V./N.V.V.S.U. beoordeelt de aanvragen niet. 


Voor het huishoudelijk reglement, klik hier


Doneren

Je kunt rechtstreeks bijdragen aan het Minderhoudfonds door te doneren aan NL47RABO0131261258 t.a.v. U.V.S.V./N.V.V.S.U.


Contact

Voor meer informatie, de aanvraagprocedure of andere vragen, mail naar minderhoudfonds@uvsv.nl.