Minderhoud Fonds

Op 3 februari 2010 ontving de U.V.S.V. / N.V.V.S.U. een deel van de nalatenschap van mejuffrouw C. Minderhoud. Er werd besloten met de nalatenschap iets extra’s voor de leden op te zetten. 


Hervormingen onderwijs

In de laatste jaren hebben er verschillende hervormingen binnen het hoger onderwijs plaatsgevonden. De studiedruk voor studenten loopt steeds verder op. Daarom is besloten met de nalatenschap van mejuffrouw Minderhoud een fonds op te zetten. 

Het Minderhoud Fonds U.V.S.V. / N.V.V.S.U. is een studiefonds voor alle leden van de U.V.S.V. / N.V.V.S.U. voor prestigieuze studieprojecten of stages van leden. Deze studie of dit project mag zowel in het binnen- als buitenland plaatsvinden. Alle leden, ongeacht aan welke instelling zijn studeren, HBO of WO-instelling, kunnen een aanvraag indienen voor een beurs.


Beurs aanvragen

​Twee keer per jaar is het mogelijk voor leden van de U.V.S.V./N.V.V.S.U. om een aanvraag in te dienen voor een bijdrage aan een studie- of onderzoeksproject. De eerste aanvraagperiode loopt van 15 september tot en met 15 oktober. De tweede aanvraagperiode is geopend van 15 februari tot en met 15 maart.

De aanvraagprocedure gaat als volgt:

 1. Je dient het aanvraagformulier te downloaden en volledig in te vullen. 
 2. Je dient een motivatiebrief, CV, begroting, uitdraai van studievoortgang, aanbevelingsbrief, kopie paspoort en een bewijs van toelating van (buitenlandse) instelling bij te voegen.
 3. Alle aanvragen moeten gemaild worden naar minderhoudfonds@uvsv.nl 


Criteria

Een lid komt in aanmerking voor een beurs vanuit het Minderhoud Fonds indien zij voldoet aan de onderstaande criteria én een positieve beoordeling ontvangt van de Raad van Toewijzing:

 1. De beursaanvrager is lid van de U.V.S.V./N.V.V.S.U.
 2. De beursaanvrager betaalt contributie aan de U.V.S.V./N.V.V.S.U.
 3. De beursaanvrager dient de beurs te gebruiken voor een doel in het kader van haar studie aan een HBO- of WO instelling.
 4. De beursaanvrager dient minimaal 40 ECTS per jaar te hebben behaald, conform het algemene beleid binnen de U.V.S.V./N.V.V.S.U.
 5. De beursaanvrager dient een schriftelijke motivatie voor het project in te leveren bij de beursaanvraag.
 6. De beursaanvrager dient haar CV in te leveren bij de beursaanvraag.
 7. De beursaanvrager dient bij de aanvraag een begroting te voegen waarin staat uitgelegd waar de beurs aan zal worden uitgegeven. In de begroting dient een eigen bijdrage aan het project te worden opgenomen.
 8. De beursaanvrager dient een aanbevelingsbrief in te leveren bij de beursaanvraag (zie aanvraagformulier).
 9. De startdatum van het project is na bekendmaking van welke aanvrager een beurs ontvangt.
 10. Bij voorkeur start een project in september of februari. Het project dient in ieder geval binnen 6 maanden na toekenning van de beurs aan te vangen.

 Het voldoen aan bovengenoemde criteria leidt niet automatisch tot de toewijzing van een beurs.


Contact

Voor meer informatie, de aanvraagprocedure of andere vragen, mail naar minderhoudfonds@uvsv.nl