Minderhoud Fonds

Minderhoud Studiefonds

Op 3 februari 2010 ontving de U.V.S.V. / N.V.V.S.U. een deel van de nalatenschap van mejuffrouw C. Minderhoud. Er werd besloten met de nalatenschap iets extra’s voor de leden op te zetten.


Voor meer informatie over het Minderhoud Studiefonds, kunt u naar de site gaan: www.minderhoudfonds.nl

Hervormingen onderwijs

Door de huidige studentenpolitiek en de afschaffing van studiefinanciering is de studiedruk onder studenten gestegen.  Het wordt steeds belangrijker voor studenten om zich naast de studie te ontwikkelen en zo een betere plek op de arbeidsmarkt te bemachtigen. De vereniging wil hier graag op inspelen door haar leden een kans bieden zich te ontplooien middels extra-curriculaire activiteiten en stimuleert hen in het uitvoeren van deze ambitieuze en excellente studie gerelateerde projecten. Het Minderhoud fonds is een van de mogelijkheden die hiervoor kan worden benut.  

Het Minderhoud Studiefonds is een studiefonds voor alle leden van de U.V.S.V. / N.V.V.S.U. en komt ten goede aan prestigieuze studieprojecten of stages van leden, die zowel in het binnen- als buitenland mogen plaatsvinden. Alle leden, ongeacht aan welke instelling zijn studeren kunnen een aanvraag indienen voor een beurs. Meer informatie over het aanvragen van deze beurs is te vinden op onze website via deze link: klik hier.

Doneren

Wilt u bijdragen aan de extra-curriculaire activiteiten en prestigieuze projecten van onze leden?

Het Minderhoud Studiefonds is een fonds op naam onder het Universiteitsfonds*. U kunt bijdragen aan het Minderhoud Studiefonds via de volgende website: https://uu-alumni.nl/fonds-op-naam met als doel: Minderhoudfonds.

*Het Universiteitsfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor sommige giften geldt dat deze kunnen worden afgetrokken van de belasting.

Contact


Voor meer informatie, de aanvraagprocedure of andere vragen, mail naar minderhoudfonds@uvsv.nl.