Contributie

Voor slechts € 29,- (automatische incasso) per jaar ben je al lid van de Reünistenvereniging. Tijdens de ALV van 2010 is afgesproken dat de contributie jaarlijks wordt gecorrigeerd voor de inflatie. De contributie voor het daaropvolgende verenigingsjaar wordt elk jaar tijdens de ALV gepresenteerd aan haar leden en door de ALV bekrachtigd.

Wil je géén automatische incasso dan betaal je daarvoor jaarlijks een toeslag van € 3,-. Voor leden die buiten Nederland wonen geldt een buitenlandtoeslag (€ 6,25) voor de DR-verzending naar buitenlandse woonadressen. 

Automatische incasso

Sinds 2013 word je na je U.V.S.V./N.V.V.S.U. lidmaatschap automatisch betalend lid van de vereniging. De nieuwe jaren hebben dan al een automatische incasso (AI) afgegeven voor contributiebetaling aan de RV.

Leden met een jaar van aankomst vóór 2013 vragen we ook een automatische incasso af te geven. Dat maakt het voor alle partijen eenvoudiger en goedkoper. Wil jij je AI instellen? Ga dan hier naar je profiel, vul je IBAN in en download het formulier. 

Opzeggen?

Opzeggen van het lidmaatschap van de Reünistenvereniging kan door een mail te sturen naar reunisten@uvsv.nl of per post via Reünistenvereniging UVSV, Drift 19, 3512 BR Utrecht.

Het lidmaatschap kan worden opgezegd voor 1 juli van het lopende contributiejaar en gaat dan in vanaf het nieuwe contributiejaar (start 1 september). De betaalverplichting voor het lopende (of voorgaande) contributiejaar vervalt niet.

Reünistenleden die het jaar voorafgaand aan hun RV-lidmaatschap nog lid waren van U.V.S.V./N.V.V.S.U. kunnen tot 1 september hun RV-lidmaatschap kostenloos opzeggen.