Minderhoud Fonds


Op 3 februari 2010 ontving de U.V.S.V./N.V.V.S.U. een deel van de nalatenschap van mevrouw C. Minderhoud. Er werd besloten met de nalatenschap iets extra’s voor de leden op te zetten. In de laatste jaren hebben verschillende hervormingen binnen het hoger onderwijs plaatsgevonden. De studiedruk voor studenten is hiermee omhoog gedreven, waarop ook de vereniging zal moeten inspringen. De verhoogde studiedruk betekent dat studenten zich meer willen ontwikkelen, door zich onder andere te ontplooien middels extra-curriculaire activiteiten, om op deze manier een sterkere positie op de arbeidsmarkt te creëren. Hierdoor ontstond het idee voor het Minderhoud Fonds.

Het Minderhoud Fonds U.V.S.V./N.V.V.S.U. is een studiefonds voor alle leden van de U.V.S.V./N.V.V.S.U. De doelstelling van het Fonds is het verlenen van beurzen voor prestigieuze studieprojecten of stages van leden. Deze studie of dit project mag zowel in het binnen- als buitenland plaatsvinden. Alle leden, ongeacht aan welke HBO of WO-instelling zij studeren, kunnen een aanvraag indienen voor een beurs.

Voor meer informatie, de aanvraagprocedure of andere vragen, mail naar minderhoudfonds@uvsv.nl. Of bel: 030-2308032.    

Drift 19, 3512 BR Utrecht