Free a Girl

Dit verenigingsjaar (2021-2022) zet de U.V.S.V. / N.V.V.S.U. zich in voor stichting Free a Girl.

Jaarlijks zet de U.V.S.V./N.V.V.S.U. zich in voor een goed doel. Gedurende het jaar wordt door de vereniging en haar leden een geldbedrag opgehaald door middel van verschillende evenementen, zoals een veiling en een speciale actieweek. Free a Girl heeft als doel het wereldwijd bevrijden van meisjes uit de kinderprostitutie. Wij zijn trots op deze samenwerking; de vrijheid die wij als meisjesstudenten hebben, geldt immers niet voor iedereen en wij hopen op deze manier ons steentje bij te kunnen dragen aan dit goede doel.

Wil jij graag bijdragen aan Free a Girl? Ga naar https://www.freeagirl.nl/acties/u-v-s-v-n-v-v-s-u-x-free-a-girl/ en doneer!


Over Free A Girl

Wereldwijd zitten 2 miljoen kinderen, met name meisjes, vast in een situatie van seksuele uitbuiting. Zij worden opgesloten en uitgebuit in onder andere bordelen, massagesalons of in garageboxen. Free a Girl werkt keihard om deze kinderen te bevrijden, daar ligt de focus op. Daarnaast wordt acute nazorg geboden aan alle kinderen die seksueel uitgebuit zijn, getraumatiseerd door de verschrikkingen die zij hebben doorstaan. Om duurzame resultaten van de bevrijding te behalen is het belangrijk dat de kinderen in een veilige situatie terecht komen. Zij krijgen daarom direct medische zorg en mentale hulp om hun trauma’s te verwerken en om te voorkomen dat zij niet opnieuw slachtoffer worden. Verder staat het versterken van de economische kansen van de kinderen door lobby en voorlichting centraal. Er wordt middels campagnevoering aandacht gevraagd voor kinderprostitutie bij overheden en rechtsprekende organen in programmalanden. Tot slot wordt straffeloosheid aangepakt. Dit is een van de belangrijkste oorzaken van het voortbestaan van kinderprostitutie. Het werk van Free a Girl stopt niet zolang kinderen seksueel worden uitgebuit en geen aangifte durven te doen, maar ook zolang de daders slechts sporadisch worden gestraft. Om een blijvende verandering teweeg te brengen werkt Free a Girl daarom samen met haar lokale projectpartners om straffeloosheid aan te pakken. Onder andere het verlenen van juridische ondersteuning aan slachtoffers, het informeren van meisjes in risicogebieden over hun rechten, het delen van informatie over verdachten met politie en lobby ter verbetering van de wetgeving.

Kort samengevat: de missie van Free a Girl is het bestrijden van seksuele uitbuiting van kinderen, met als doel een wereld zonder kinderprostitutie. Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving en alle kinderen in de wereld moeten worden beschermd tegen iedere vorm van uitbuiting. De volgende werkwijzen staan centraal:

  1. Bevrijding: Free a Girl ondersteunt wereldwijd activistische organisaties die er alles aan doen om meisjes te bevrijden uit situaties waarin zij seksueel worden uitgebuit. De mensen van Free a Girl zetten zich dagelijks in om bewijsmateriaal te verzamelen door undercover te gaan in bordelen of als cyber security professional online onderzoek te doen.
  2. Straffeloosheid bestrijden: het werk van Free a Girl stopt niet zolang kinderen seksueel worden uitgebuit en geen aangifte durven te doen, maar ook zolang de daders slechts sporadisch worden gestraft. Om een blijvende verandering teweeg te brengen werkt Free a Girl daarom samen met haar lokale projectpartners om straffeloosheid aan te pakken door middel van het verlenen van juridische ondersteuning aan slachtoffers bij het doen van aangifte, het delen van informatie over verdachten met politie en het trainen van politie en justitie op SEC bestrijding en onderzoek.
  3. Acute nazorg: om duurzame resultaten van de bevrijdingen en het bestrijden van straffeloosheid te behalen is het belangrijk dat slachtoffers in een veilige situatie terecht komen. Zij krijgen daarom acute medische zorg en mentale hulp om hun trauma’s te verwerken en om te voorkomen dat zij niet opnieuw slachtoffer worden.
  4. Speciale programma’s: Free a Girl werkt samen met lokale organisaties en steunt hun activiteiten omdat zij geloven in de lokale kennis en capaciteit van partners. Daarnaast heeft Free a Girl twee eigen programma’s opgezet: School of Justice en Smart Rescue.

​​​​​​​

Free_a_Girl.jpeg
Free_a_Girl.jpeg
Free_a_Girl.jpeg