F|Fort Foundation

Dit verenigingsjaar (2020-2021) zal de U.V.S.V./N.V.V.S.U. zich het hele jaar inzetten voor de F|Fort Foundation.

Jaarlijks zet de U.V.S.V./N.V.V.S.U. zich in voor een goed doel. De Vereniging zal zich samen met al haar Leden het hele jaar inzetten om een prachtig bedrag op te halen door middel van verschillende evenementen. De F|Fort Foundation zet zich in voor de verbetering van het mentale welzijn van jongvolwassenen met kanker. Hierbij wordt kunst ingezet als verbindende factor, als middel om haar doel te bereiken. Kunst inspireert, biedt troost, zorgt voor afleiding en brengt mensen bij elkaar. Stichting F|Fort Foundation is opgericht door een reuniste, wat het steunen van dit prachtige doel nóg mooier maakt. Wij als Vereniging zijn trots op deze samenwerking en kijken er naar uit om bij te kunnen dragen aan dit prachtige goede doel!

Gedurende het gehele verenigingsjaar zetten wij ons samen met de Leden in voor de F|Fort Foundation. In het bijzonder wordt er in de week van 9 tot en met 13 november op de Vereniging aandacht gegeven aan de F|Fort Foundation door middel van verschillende activiteiten en acties. Daarnaast vindt in januari de Voorrangveiling plaats. Het volledige bedrag dat tijdens deze veiling wordt opgehaald, gaat naar de F|Fort Foundation. Zo probeert de U.V.S.V./N.V.V.S.U. zich optimaal in te zetten voor dit prachtige goede doel.  

Wil jij ook graag bijdragen aan de F|Fort Foundation? Ga naar www.ffortfoundation.nl/word-donateur en draag alvast jouw steentje bij!

Over Stichting F|Fort Foundation

Je bent in de bloei van je leven, vol dromen en verwachtingen, bezig met een opleiding, op weg naar een eerste baan of al goed ingewerkt, je hebt een studentenkamer of bent verhuisd naar een eigen huis in een nieuwe stad, op jezelf of met een partner, misschien is er een kind, er zijn vrienden, er wordt gereisd en nagedacht over het klimaat, de toekomst, wat jij erin zult betekenen.

En dan ineens is er die ziekte; Kanker. Dat kan helemaal niet, want je bent veel te jong. Er is niemand die je begrijpt, zelfs de dokters niet.

Kanker krijgen zet je leven op zijn kop. Je hebt nog een heel leven voor je. Studie, werk, liefdesleven, kinderen krijgen: alles wordt door die ziekte omver geblazen. Voor patiënten in de leeftijd van 18-35 jaar is nog veel te weinig geregeld, er is nog onvoldoende ondersteuning bij de vele problemen waar deze groep tegenaan loopt. De specifieke zorg díe er is, is onvoldoende toegankelijk. F|Fort springt in dit gat en zet zich in voor de verbetering van het mentale welzijn van jongeren met kanker. Kunst is daarbij de verbindende factor. Kunst voor Kracht, hét motto van de F|Fort Foundation. Iedere euro die wordt opgehaald gaat direct naar zorg geselecteerde projecten. Elke euro wordt hun euro. De stichting streeft ernaar om 1x per jaar een kunstproject te realiseren, waaraan jongvolwassenen uit de doelgroep troost en zingeving kunnen ontlenen. 

Besteding van de middelen

De F|Fort Foundation zet kunst in als verbindende factor, als middel om haar doel te bereiken. De schoonheid van kunst inspireert, biedt troost, zorgt voor afleiding en brengt mensen bij elkaar. 

Met evenementen, acties en publicaties op haar website en overige media hoopt de F|Fort Foundation bewustzijn te creëren en geld te genereren. De stichting streeft ernaar om 1x per jaar een kunstproject te realiseren, waaraan jongvolwassenen uit de doelgroep troost en zingeving kunnen ontlenen. Het gaat om een afgerond zelfstandig en door de F|Fort Foundation zelf geïnitieerd project, waarvoor specifiek fondsen worden geworven. Het resultaat van deze kunstprojecten genereren op zichzelf ook weer middelen die worden aangewend voor het financieren van projecten in het kader van de doelstelling. Het Kunstfotografieproject 2020 is hiervan het eerste voorbeeld, de verkoopopbrengst van het fotoboek zal volledig worden besteed aan nieuwe projecten.

Projecten op onder andere de volgende terreinen komen voor subsidie in aanmerking:

  • Body Mind & Spirit: Kunst voor troost en zingeving
  • Wetenschappelijk onderzoek naar de leeftijdgerelateerde problematiek van jongvolwassenen met kanker
  • (Verbetering van) Toegang tot beschikbare zorg en onderzoek
  • (Verbetering van) Toegang tot en contact met lotgenoten met evenementen, acties en publicaties op haar website en overige media hoopt de F|Fort Foundation bewustzijn te creëren en geld te genereren.

Daarnaast wil de F|Fort Foundation jaarlijks financieel bijdragen aan (wetenschappelijke) projecten, promotieonderzoek en overige projecten die bijdragen aan het realiseren van het algemene doel van de stichting, bijvoorbeeld het vergroten van de bekendheid van de leeftijdgerelateerde problematiek van jongvolwassenen met kanker, het verbeteren van de toegang tot mentale hulp en coaching tijdens of na het ziek zijn, het doen van wetenschappelijk onderzoek naar het mentale welzijn van jongvolwassenen met kanker of de (nieuwe) behandelingsmethoden.

Einddoelstelling van de F|Fort Foundation

De doelstelling van de F|Fort Foundation is de verbetering van het mentale welzijn van jongeren met kanker in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Het einddoel van de F|Fort Foundation is dat iedere jonge kankerpatiënt direct na de diagnose – naast de behandelend arts – een persoonlijke coach krijgt, iemand die van de hoed en de rand weet als het gaat om alle medische en niet-medische vragen van een jonge kankerpatiënt.

Onderstaand de bekendmaking van de samenwerking tussen U.V.S.V/N.V.V.S.U. en Stichting F|Fort Foundation.

Stichting F|Fort Foundation heeft een prachtige website met alle informatie over het goede doel. Nieuwsgierig geworden? Bezoek dan hier de website!

Schermafbeelding_2020-10-12_om_14.34.11.png