Over dit evenement

Categorie
Reünisten evenementen
Datum en tijd
14 jan. 2019 20:00 - 22:00
Locatie
Hestia, Drift 19

ALV Reunistenvereniging UVSV/NVVSU

ALV Reunistenvereniging UVSV/NVVSU

AGENDA ALV Reünistenvereniging U.V.S.V./N.V.V.S.U. op 14 januari 2019

1.    Opening
2.    Vaststelling agenda
3.    Mededelingen
4.    Ingekomen stukken
5.    Vaststellen Notulen van de ALV van 13 november 2017
6.    Abactiaal jaarverslag 2017-2018
7.    Financieel jaarverslag 2017-2018
8.    Verslag kascommissie 2017-2018
9.    Décharge RV-Bestuur 2017-2018 voor financieel en algemeen beheer
10.  Benoeming Kascommissie 2018-2019
11.  Beleid 
12.  Begroting
13.  Vaststelling contributie 2019-2020
14.  24e Lustrum
15.  Rondvraag
16.  Aftreden Anneloes Officier als lid RV- Bestuur 
17.  Installatie Petra ter Doest als lid RV-Bestuur
18.  Sluiting en vaststelling datum volgende ALV