Nieuws

ALV Reunistenvereniging

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING REüNISTENVERENIGING U.V.S.V./N.V.V.S.U.

14 januari 2019, 20.00 UUR

Het Bestuur nodigt hierbij de leden van de Reünistenvereniging U.V.S.V./N.V.V.S.U. uit voor een Algemene Ledenvergadering die zal plaatsvinden op maandag 14 januari 2019, aanvang 20.00 uur, in de bibliotheek van Hestia. Wij kijken dan terug op het afgelopen jaar en gaan in op het beleid: waar willen we het komende jaar energie en geld in stoppen en ook het lustrum staat op de agenda. Graag zouden wij jullie ideeën hierover meenemen.
Na afloop van de vergadering biedt het Bestuur graag een drankje aan. In verband met de organisatie zouden we graag willen vernemen of wij ons kunnen verheugen op je komst. Graag bericht van aanwezigheid via reunisten@uvsv.nl. De agenda gaat hierbij. 

AGENDA ALV 

1.   Opening
2.   Vaststelling agenda
3.   Mededelingen
4.   Ingekomen stukken
5.   Vaststellen Notulen van de ALV van 13 november 2017
6.   Abactiaal jaarverslag 2017-2018
7.   Financieel jaarverslag 2017-2018
8.   Verslag kascommissie 2017-2018
9.   Décharge RV-Bestuur 2017-2018 voor financieel en algemeen beheer
10.  Benoeming Kascommissie 2018-2019
11.  Beleid 
12.  Begroting
13.  Vaststelling contributie 2019-2020
14.  24e Lustrum
15.  Rondvraag
16.  Aftreden Anneloes Officier als lid RV- Bestuur 
17.  Installatie Petra ter Doest als lid RV-Bestuur
18.  Sluiting en vaststelling datum volgende ALV

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen