Nieuws

RV bestuur zoekt nieuwe Ab Actis

Voor het bestuur van de Reunistenvereniging zoeken we een nieuw bestuurslid voor de rol van de ab Actis. De huidige Ab Actis treedt af tijdens de ALV van 25 januari 2021 omdat haar termijn er (ruim) op zit. Je bereidt samen met de praeses vergaderingen voor en zorgt voor het opstellen van de agenda, het maken van de notulen en een heldere flow van actiepunten, onderwerpen en vergaderstukken. 

Je bent een centrale figuur als het gaat om praktische afstemming met de Club over activiteiten, bijkomsten, afvaardiging van de RV bij officiële gelegenheden, geschenken en cadeautjes. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor korte mailings via de database en houd je toezicht op de goede afhandeling van verzoeken die het RV bestuur per mail bereiken. Je werkt nauw samen met het bestuurslid dat de database van de RV beheert.

Het RV bestuur bestaat uit tien leden. We vergaderen vier maal per jaar plenair en daarnaast in kleine groepen over deelonderwerpen zoals communicatie of ICT. Doel is het ondersteunen van activiteiten voor reunisten onderling en van een goede band met de Club en de huidige leden. 

Het is belangrijk dat de Ab Actis goed structuur kan aanbrengen in informatiestromen, stukken kan archiveren en affiniteit heeft met de daarvoor benodigde software. Actieve belangstelling voor sociale media is daarnaast  welkom. Omdat we streven naar diversiteit in leeftijd, is het fijn als jouw jaar van aankomst tussen 1990 en 2010 ligt. Heb je zin om deel uit te maken van een enthousaiste groep en heb je hart voor de RV en de Club? Vertel het ons via reunisten@uvsv.nl! Ook als je meer wilt weten over deze functie, kun je een mailbericht sturen. 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen