XXVe Lustrum

De Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht zal in juli 2024 haar XXVe Lustrum vieren. De vereniging werd in 1899 opgericht door dertien vrouwelijke studenten bij wie het streven naar het versterken van de onderlinge band tussen de vrouwelijke studenten centraal stond. De U.V.S.V./N.V.V.S.U. is, ondanks de verhoogde studiedruk en sociale druk, inmiddels uitgegroeid tot een bloeiende vereniging en heden ten dage telt zij ruim 1500 leden en ruim 15.000 reünisten. De U.V.S.V./N.V.V.S.U. is een trotse vrouwelijke studentenvereniging en sinds september 2017 is zij zelfs de enige ongemengde vrouwelijke studentenvereniging van Nederland.


Als Lustrumcommissie trachten wij de viering van het honderd vijfentwintigste bestaan van onze vereniging tot een gedenkwaardige festiviteit te maken. De leden van de U.V.S.V./N.V.V.S.U. zullen zich hier komend jaar eveneens voor inzetten. Er zullen activiteiten georganiseerd worden op wetenschappelijk, cultureel, sociaal en sportief gebied. Het lustrumjaar zal afgesloten worden met de lustrumviering welke van zaterdag 13 juli 2024 tot en met dinsdag 23 juli 2024 zal plaatsvinden.